Wijziging ophalen oud papier

Zoals u heeft kunnen vernemen stopt de gemeente Deventer per 1 mei a.s. met het ophalen van papier. Voor papier wordt op de parkeerplaats, bij het wokrestaurant, een ondergrondse papiercontainer geplaatst alwaar u het papier en karton in kunt deponeren.

Het bestuur heeft tevens verzocht om per gebouw vier “blauwe” papiercontainers te leveren. Deze containers worden in maart/april geplaatst in de fietsenbergingen. Deze containers zullen één keer per vier weken (na 1 mei) worden geledigd.

De ophaaldagen worden bekend gemaakt via de publicatieborden bij u in het gebouw

Wijziging ophalen oud papier
Schuiven naar boven