De Lindenhof is een Tuinclub rijker!!

De “Tuinclub de Lindenhof” bestaat uit een aantal actieve bewoners die graag met elkaar aan de slag willen in de tuin. Men wil graag meer kleur en fleur aanbrengen in de tuin en onderling de band versterken. Hiervoor heeft de tuinclub subsidie aangevraagd bijhet Dorpenplatform, onderdeel van “Wij Deventer” van de gemeente Deventer.

Met deze subsidie wil de Tuinclub meer “kleur en fleur” aanbrengen in de tuin van de Lindenhof. Bij de ingangen van de Gebouwen A, B en C, en bij de grote recreatiezaal worden bloemenperken gerealiseerd.

De Tuinclub en het bestuur van de Lindenhof zijn heel blij met deze financiële ondersteuning. Hovenier Berends zal er voor zorgen dat de bloemenperken zaai klaar gemaakt  worden zodat de Tuinclub aan de slag kan om de bloemen te planten en deze perken te onderhouden. Bij de hortensia’s  zullen roosters aangebracht worden zodat de hortensia’s niet omwaaien bij slecht weer. Ook de houten banken krijgen een opknapbeurt zodat het weer prettig zitten is in onze tuin.

De Tuinclub komt op een vast tijdstip bij elkaar om met elkaar bezig te zijn in de tuin. Het sociale contact is daarbij heel belangrijk, ook de koffie zal niet ontbreken. Middels de informatieborden worden de bewoners nader geïnformeerd.

Het Dorpenplatform ondersteunt initiatieven van burgers die gezamenlijk activiteiten ontplooien zodat de buurt elkaar kent en activiteiten organiseert. Hierdoor wordt de leefbaarheid bevorderd.

Inmiddels is de Tuinclub bezig geweest om de bloemenperken te vullen met bloemen en struikjes bij de ingangen van Gebouw A, B en C. 

Ook de hortensia’s krijgen binnenkort ondersteuning zodat ze beter in de benen blijven bij slecht weer. Daarnaast zijn bij de recreatiezaal de grote bloemenbakken vernieuwd met nieuw plantmateriaal. En ondertussen leren de bewoners  elkaar beter kennen, dat is goed voor de individuele bewoner maar ook goed voor de Lindenhof als geheel. De Tuinclub is een aanwinst voor de Lindenhof en haar bewoners, ook mede dankzij de ondersteuning vanuit de gemeente Deventer.

Kortom, de Tuinclub is goed bezig. Met elkaar aan de slag in de tuin is goed voor lijf en leden.

De Lindenhof is een Tuinclub rijker!!
Schuiven naar boven