Jaar: 2021

Boomverlichting

De Lindeboom nabij gebouw B en C is weer tijdens de wintermaanden feestelijk verlicht met honderden lampjes. Deze mooie verlichting is beschikbaar gesteld in 2020 door de ondernemersvereniging van Schalkhaar.

Toegangsborden

Door  een aantal bezoekers en pakketbezorgers is de vraag gesteld of het mogelijk is om toegangsborden te plaatsen bij de diverse gebouwen. Dit omdat veelal hen niet duidelijk was hoe de appartementsnummering loopt binnen de drie gebouwen. Zo stond men vaak voor gebouw C aan de Lindeboomsweg terwijl men in gebouw A moest zijn aan […]

Toegangsdeuren gebouw A

Het heeft even geduurd voordat de toegangsdeuren van gebouw A konden worden hersteld. De deuren moesten geheel worden vervangen waardvoor onderdelen moesten worden besteld en ook de vakanties bij de verschillende bedrijven voor oponthoud zorgden. Nu de deuren zijn hersteld worden deze weer tijdens de nachtelijke uren afgesloten. 

Wijziging ophalen oud papier

Zoals u heeft kunnen vernemen stopt de gemeente Deventer per 1 mei a.s. met het ophalen van papier. Voor papier wordt op de parkeerplaats, bij het wokrestaurant, een ondergrondse papiercontainer geplaatst alwaar u het papier en karton in kunt deponeren. Het bestuur heeft tevens verzocht om per gebouw vier “blauwe” papiercontainers te leveren. Deze containers […]

Optreden SVS

Na het zeer geslaagd optreden in mei 2020 hebben de jeugdleden van SVS  Gymnastiek en Jazz vereniging Schalkhaar nogmaals optredens verzorgd op 24 februari j.l. Met een temperatuur van 16 graden en een uitbundig zonnetje werd op elk grasveld voor de appartementen een optreden verzorgd. Verschillende groepjes hebben vanaf 12:00 uur  tot 17:00 hun dansjes […]

Schuiven naar boven