Toegangsborden

Door  een aantal bezoekers en pakketbezorgers is de vraag gesteld of het mogelijk is om toegangsborden te plaatsen bij de diverse gebouwen. Dit omdat veelal hen niet duidelijk was hoe de appartementsnummering loopt binnen de drie gebouwen. Zo stond men vaak voor gebouw C aan de Lindeboomsweg terwijl men in gebouw A moest zijn aan de Kolkmansweg zijde. Hier is in november wat meer duidelijkheid in gebracht door het aanbrengen van toegangsborden bij de hoofdingang van ieder gebouw.

Toegangsborden
Schuiven naar boven